لیست حامیان

توضیحات صاحب درگاه:

سلام به شما دوست عزیز ممنونم که میخوایین حمایت کنین و از تمام قلبم برای شما ارزو موفقیت میکنم سعی میکنم با حمایت های شما استریم بهتری بهتون نشون بدم و و و اگر کارت پدر و مادر هست ازشون اجازه بگیرین و بازم میگم از تمامیه شما دوستان عزیز که من را حمایت میکنین ممنونم

هدف: ارتقا سریع استریم (پارت 1/2)

5,000 از 1,000,000 تومان (0%)
0/250
انتخاب درگاه پرداخت: