لیست حامیان

هدف: CPU I7 9700K

4,569,013 از 10,000,000 تومان (45%)
0/250
انتخاب درگاه پرداخت:
حامیان برتر
13RabbiT 1,959,255 تومان
ALiB2 1,208,000 تومان
13Ava 581,313 تومان
SNS.Echo 430,000 تومان
Vahid 356,781 تومان
sgRabbiT 320,245 تومان
hesam gaming 150,000 تومان
tomas 110,000 تومان
Neda hastam 100,000 تومان
Neda 100,000 تومان