لیست حامیان

هدف: خرید صندلی گیمینگ

2,733,276 از 10,000,000 تومان (27%)
0/250
انتخاب درگاه پرداخت:
حامیان برتر
amirrezakarimi 2,308,642 تومان
psnTara 1,211,111 تومان
Ehsan 720,987 تومان
INSANE 692,234 تومان
HQmahdi 680,000 تومان
amirrezakarimiark 654,321 تومان
resqFashyitly 550,000 تومان
K9 ESCOBAR 500,000 تومان
Hqmohammadjj 483,948 تومان
Lord 449,000 تومان