لیست حامیان Subscribe

توضیحات صاحب درگاه:

خیلی مچکرم که بنده رو لایق حمایت مالی خودتون دونستید. و ممنون که حمایت میکنید تا استریم من بهتر و بهترتر بشه. لطفا توجه داشته باشید مبلغ حمایتی شما قابل برگشت نیست.

هدف: کولر گازی

2,899,695 از 7,000,000 تومان (41%)
0/250
انتخاب درگاه پرداخت:
حامیان برتر
Roastahm 5,000,000 تومان
SingErfun 3,555,000 تومان
Mohammad-noob 2,850,000 تومان
xThemohsen 2,608,392 تومان
R4za_Az 1,922,456 تومان
Wolf man 1,870,105 تومان
Samin banihashemi 1,358,585 تومان
4_Het_8 1,188,585 تومان
Mohamadaminkns 890,000 تومان
Taha 884,000 تومان