لیست حامیان Subscribe

توضیحات صاحب درگاه:

خیلی مچکرم که بنده رو لایق حمایت مالی خودتون دونستید. و ممنون که حمایت میکنید تا استریم من بهتر و بهترتر بشه. لطفا توجه داشته باشید مبلغ حمایتی شما قابل برگشت نیست.


0/250
انتخاب درگاه پرداخت: