لیست حامیان Subscribe

توضیحات صاحب درگاه:

خیلی مچکرم که بنده رو لایق حمایت مالی خودتون دونستید. و ممنون که حمایت میکنید تا استریم من بهتر و بهترتر بشه. لطفا توجه داشته باشید مبلغ حمایتی شما قابل برگشت نیست.


0/250
انتخاب درگاه پرداخت:
حامیان برتر
Wolf man 9,815,000 تومان
Roastahm 5,000,000 تومان
SingErfun 3,770,000 تومان
Mohammad-noob 2,850,000 تومان
xThemohsen 2,723,392 تومان
Behnam bighash 2,080,000 تومان
R4za_Az 1,922,456 تومان
آرمان 1,920,998 تومان
NimaAnsari 1,730,000 تومان
Samin banihashemi 1,358,585 تومان