لیست حامیان Subscribe

توضیحات صاحب درگاه:

خیلی مچکرم که بنده رو لایق حمایت مالی خودتون دونستید. و ممنون که حمایت میکنید تا استریم من بهتر و بهترتر بشه. لطفا توجه داشته باشید مبلغ حمایتی شما قابل برگشت نیست.

هدف: مانیتور گیمینگ

2,232,880 از 12,000,000 تومان (18%)
0/250
انتخاب درگاه پرداخت:
حامیان برتر
Wolf man 6,000,000 تومان
Roastahm 5,000,000 تومان
SingErfun 3,770,000 تومان
Mohammad-noob 2,850,000 تومان
xThemohsen 2,613,392 تومان
R4za_Az 1,922,456 تومان
Samin banihashemi 1,358,585 تومان
RwinShow 1,320,000 تومان
Amirhova 1,240,000 تومان
4_Het_8 1,188,585 تومان