لیست حامیان

توضیحات صاحب درگاه:

حمایت های شما در پیشرفت تولید محتوای من تاثیر بسیار زیادی داره و انرژی زیادی به من میبخشه! ممنونم که ارزش قایلید😁🤘🏻

هدف: AMD RYZEN 9 3900X

7,491,630 از 13,000,000 تومان (57%)
0/250
انتخاب درگاه پرداخت: