لیست حامیان

توضیحات صاحب درگاه:

حمایت های شما در پیشرفت تولید محتوای من تاثیر بسیار زیادی داره و انرژی زیادی به من میبخشه! ممنونم که ارزش قایلید 🤘🏻😁🤘🏻

هدف: CPU + MB

6,260,734 از 15,000,000 تومان (41%)
0/250
انتخاب درگاه پرداخت: