لیست حامیان

توضیحات صاحب درگاه:

شما با پرداخت از طریق این درگاه تایید میکنید که صاحب کارت استفاده شده برای پرداخت هستید یا با اجازه مستقیم صاحب کارت اقدام به پرداخت کرده اید. در ازای این پرداخت نام شما، مبلغ پرداختی و توضیحات بهمراه آوا و تصویر مربوطه روی صفحه استریم پخش خواهد شد. پس از انجام پرداخت، سرویس مربوط به پرداخت شما یعنی نمایش نام شما، مبلغ پرداختی و توضیحات بهمراه آوا و تصویر مربوطه را بصورت آنی در پخش زنده دریافت میکنید. بهمین دلیل این مبلغ قابل بازگشت نمیباشد چون سرویس ارائه شده قابل بازپس گیری نیست.

هدف: وبکم لاجیتک

31,000 از 8,000,000 تومان (0%)
0/250
انتخاب درگاه پرداخت:
حامیان برتر
Radin 160,000 تومان
raminramez 127,022 تومان
FARDADGB 60,000 تومان
mohsen__ME 50,000 تومان
ParaDox 50,000 تومان
parham 50,000 تومان
goatttttttttt 50,000 تومان
danialeslami 40,000 تومان
Masoumin42 40,000 تومان
pourya_ahmd 34,321 تومان