لیست حامیان Subscribe

توضیحات صاحب درگاه:

دقت کنید ، برای دونیت حالت های 5، 25 ، 50 ، 100 تومانی قرار داده شده که هر کدوم منحصر به فرده، مرسی واسه حمایتتون عشقیییییید. ~

هدف: میکروفن و کارت صدا

2,786,689 از 10,000,000 تومان (27%)
انتخاب درگاه پرداخت: