لیست حامیان Subscribe

توضیحات صاحب درگاه:

شما با پرداخت از طریق این درگاه تایید میکنید که صاحب کارت استفاده شده برای پرداخت هستید یا با اجازه مستقیم صاحب کارت اقدام به پرداخت کرده اید. در ازای این پرداخت نام شما، مبلغ پرداختی و توضیحات بهمراه آوا و تصویر مربوطه روی صفحه استریم پخش خواهد شد. پس از انجام پرداخت، سرویس مربوط به پرداخت شما یعنی نمایش نام شما، مبلغ پرداختی و توضیحات بهمراه آوا و تصویر مربوطه را بصورت آنی در پخش زنده دریافت میکنید. بهمین دلیل این مبلغ قابل بازگشت نمیباشد چون سرویس ارائه شده قابل بازپس گیری نیست. دقت کنید ، برای دونیت حالت های 5، 25 ، 50 ، 100 تومانی قرار داده شده که هر کدوم منحصر به فرده، مرسی واسه حمایتتون عشقیییییید. ~ دقت کنید دونیت ها غیر قابل ریفاند هستن طبق قانون جهانی !

هدف: آکوستیک و نورپردازی

4,006,240 از 5,000,000 تومان (80%)
0/250
  • درگاه کاربر غیر فعال شده و فعلا قادر به حمایت نیستید.