توضیحات صاحب درگاه:

با حمایت کردن کلی به کیفیت استریم کمک میکنید و حتی هر 2080 تومن واسم عزیزه

هدف: نت point to point

320,400 از 500,000 تومان (64%)
0/250
انتخاب درگاه پرداخت: