لیست حامیان

توضیحات صاحب درگاه:

مرسی از حمایتاتون بوس بوس

هدف: قرعه کشی مانیتور60hzیک میلی ثانیه

1,053,555 از 2,000,000 تومان (52%)
0/250
انتخاب درگاه پرداخت: