توضیحات صاحب درگاه:

تشکر میکنم از همه عزیزانی که حمایت میکنند و هر حمایت (هر چقدر)انرژی فوق العاده ای به من میدهد. در ضمن دقت کنید مبلغ به تومان میباشد و طبق قانون استریمینگ مبلغ حمایت به هیچ وجه برگشت داده نمیشود. خواهشا خواهشا اگر اختیار از خودت نداری دونیت نکن.

هدف: خرید و تمدید نت ها تا 7/25

550,959 از 1,000,000 تومان (55%)
0/250
انتخاب درگاه پرداخت: