توضیحات صاحب درگاه:

دوست من دونیت ها فقط برای پیشرفت روند استریم خرج خواهد شد ... از اینکه به من برای رسیدن به هدفم کمک میکنی خییییلییی ازت ممنونم

هدف: HyperX cloud 2 Headset

753,849 از 2,000,000 تومان (37%)
انتخاب درگاه پرداخت: