بازگشت
نام حامیمبلغ حمایتتاریخ حمایت
pouya03315,000 تومان۱۴۰۰/۰۲/۱۹ ۰۸:۵۷:۱۳
`MisseR | ZedShoot | NBD Team250,000 تومان۱۴۰۰/۰۲/۰۷ ۱۴:۲۹:۵۷
Mahdipash2,000 تومان۱۴۰۰/۰۲/۰۴ ۱۰:۴۵:۳۵
نوید200,000 تومان۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ۱۷:۱۹:۴۹
سینا گنجعلی5,000 تومان۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ۱۰:۱۸:۱۳
SMV1,000 تومان۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ۱۰:۰۸:۴۷
من‌ مهرشاد نیستم1,000 تومان۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ۰۹:۳۰:۵۲
محمد1,111 تومان۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ۰۸:۴۵:۲۸
mohammad_gamer9040,000 تومان۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ۰۸:۳۸:۱۶
mohammad_gamer9040,000 تومان۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ۰۸:۳۵:۵۰
Shayan Abad50,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ۰۹:۰۳:۴۹
Shayan Abad100,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ۰۹:۰۰:۰۳
BlackWarriors | Misser(ZedShoot)150,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ۱۱:۱۹:۳۲
BUGATTI3,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ۰۹:۳۸:۲۵
مسعود15,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ۰۹:۱۸:۴۱
`CleVeR10,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ۰۷:۵۹:۵۷
saleh1,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ۱۲:۲۴:۰۶
M4685,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ۰۹:۳۰:۰۹
bigsister5,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ۱۵:۳۷:۰۲
Dr_mosiy2,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ۰۸:۳۳:۳۳
AMIN3,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۱۲ ۱۸:۲۲:۲۲
آریا1,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۱۲ ۱۷:۵۴:۴۳
soroush20,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ۰۹:۳۱:۴۳
soroush50,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ۰۹:۲۹:۱۴
soroush20,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ۰۹:۲۶:۳۹
soroush10,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ۰۹:۲۴:۲۲
آریا2,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۰۹ ۱۱:۵۷:۵۴
آریا3,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۰۹ ۱۱:۰۵:۰۹
آریا2,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۰۹ ۱۰:۴۶:۲۰
BUGATTI5,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۰۹ ۱۰:۲۶:۱۵
Ali_A_J5,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۰۹ ۰۹:۵۱:۳۴
حامیان عمو بیگ5,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۰۸ ۱۱:۳۴:۱۳
اشکان5,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۰۷ ۱۶:۵۶:۴۲
comman210,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۰۷ ۱۶:۴۵:۲۵
comman210,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۰۷ ۱۶:۴۲:۲۰
Tajia1,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۰۷ ۱۵:۵۵:۰۸
soroush10,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۰۶ ۱۰:۵۰:۴۵
soroush5,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۰۶ ۰۹:۵۳:۱۷
comman22,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۰۵ ۰۹:۰۹:۴۳
comman22,000 تومان۱۴۰۰/۰۱/۰۴ ۰۹:۵۸:۳۵
vahidsmoke10,000 تومان۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ۱۰:۱۳:۲۱
M.livagi1,000 تومان۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ۰۹:۱۵:۳۱
پارسا1,000 تومان۱۳۹۹/۱۲/۲۹ ۱۱:۱۸:۲۰
پارسا1,000 تومان۱۳۹۹/۱۲/۲۹ ۱۱:۱۱:۴۴
امیرمحمد10,000 تومان۱۳۹۹/۱۲/۲۷ ۰۹:۴۰:۴۹
M4685,000 تومان۱۳۹۹/۱۲/۲۶ ۰۹:۱۸:۴۰
𝚆𝙰𝚁𝚁𝙸𝙾𝚁2,000 تومان۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ۰۹:۳۰:۴۲
𝚆𝙰𝚁𝚁𝙸𝙾𝚁1,000 تومان۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ۰۹:۲۷:۳۶
𝚆𝙰𝚁𝚁𝙸𝙾𝚁1,000 تومان۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ۰۹:۲۳:۲۳
𝚆𝙰𝚁𝚁𝙸𝙾𝚁1,000 تومان۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ۰۹:۱۶:۲۱

در لیست بالا 50 حمایت آخر نمایش داده شده است.

بازگشت به صفحه حمایت