بازگشت
نام حامیمبلغ حمایتتاریخ حمایت
AwsKamiYar50,000 تومان۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ۰۰:۴۰:۴۰
S1Mahyar10,000 تومان۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ۰۰:۳۷:۴۴
HQ SOLI10,000 تومان۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ۰۰:۳۷:۲۵
S1 Hera20,000 تومان۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ۰۰:۳۲:۵۷
AwsKamiYar50,000 تومان۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ۰۰:۲۷:۵۴
HQ SOLI10,000 تومان۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ۰۰:۲۷:۰۳
AwsHelia20,000 تومان۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ۰۰:۲۲:۵۸
YasharJITER100,000 تومان۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ۰۰:۲۱:۵۰
unityAriii10,000 تومان۱۴۰۰/۰۲/۲۶ ۲۳:۰۵:۳۲
G1SHISHI110,000 تومان۱۴۰۰/۰۲/۲۵ ۲۳:۲۵:۰۸
MagOne30,000 تومان۱۴۰۰/۰۲/۲۵ ۲۳:۱۰:۲۱
FaTiiMah10,000 تومان۱۴۰۰/۰۲/۲۵ ۲۱:۵۶:۴۴
ARTKiMiA10,000 تومان۱۴۰۰/۰۲/۲۵ ۰۱:۳۹:۴۹
harpHORROR48,488 تومان۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ۲۲:۲۶:۵۴
76ersRontario10,000 تومان۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ۲۲:۰۹:۴۹
76ersRontario10,000 تومان۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ۲۲:۰۷:۲۷
احمدرضا10,000 تومان۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ۲۲:۰۶:۵۴
HQmohammadjj98,765 تومان۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ۲۲:۰۶:۵۴
WtfFORMAT،wtfLuCiFeR10,003 تومان۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ۲۲:۴۳:۱۶
Darcy10,002 تومان۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ۲۲:۳۶:۰۲
wtfFORMAT11,850 تومان۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ۲۲:۳۵:۵۵
wtfLuCiFeR10,001 تومان۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ۲۲:۳۴:۰۳
Darcy10,000 تومان۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ۲۲:۳۲:۳۰
wtfدایی11,111 تومان۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ۲۱:۲۰:۰۲
Darcy40,000 تومان۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ۲۱:۱۶:۱۸
Wtf MML40,000 تومان۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ۲۱:۱۲:۰۱
Wtf MML10,000 تومان۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ۲۱:۰۷:۱۴
wtfMadBarbie11,111 تومان۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ۲۳:۴۵:۰۲
MmReZ10,000 تومان۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ۲۳:۴۱:۴۰
wtfMOMAD10,000 تومان۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ۲۳:۲۸:۲۷
wtf DEXTER10,000 تومان۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ۲۳:۱۷:۵۷
wtfدایـی11,111 تومان۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ۲۳:۱۴:۴۶
wtfMOMAD1,100 تومان۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ۲۳:۱۲:۱۱
wtfMadBarbie11,111 تومان۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ۲۳:۱۲:۰۵
wtfMOMAD1,000 تومان۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ۲۳:۰۹:۴۰
wtfDEXTER1,000 تومان۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ۲۳:۰۹:۲۴
wtfMOMAD1,000 تومان۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ۲۳:۰۶:۱۶
wtfMadBarbie22,222 تومان۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ۲۳:۰۳:۴۰
wtfPaYaM10,000 تومان۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ۲۳:۰۲:۳۲
wtfMOMAD1,000 تومان۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ۲۲:۵۵:۳۹
lfmelio20,000 تومان۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ۲۲:۵۱:۴۸
wtfPaYaM66,000 تومان۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ۲۲:۳۱:۳۸
Darcy30,000 تومان۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ۲۲:۲۸:۱۵
BTxCaNaRy10,000 تومان۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ۲۱:۲۹:۵۳
Darcy10,000 تومان۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ۲۱:۲۹:۱۲
Darcy10,000 تومان۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ۲۱:۲۲:۵۱
Darcy10,000 تومان۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ۲۱:۲۰:۰۱
ELAY15,000 تومان۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ۲۱:۰۶:۴۲
g1ShiShi100,000 تومان۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ۰۰:۱۴:۱۵
IS | MORPHINE20,000 تومان۱۴۰۰/۰۲/۱۳ ۲۲:۱۳:۳۱

در لیست بالا 50 حمایت آخر نمایش داده شده است.

بازگشت به صفحه حمایت
حامیان برتر
پابجی پلاس 4,100,000 تومان
HQmohsen 3,800,000 تومان
amirrezakarimi 3,308,642 تومان
COLT 3,293,443 تومان
g1ShiShi 1,653,332 تومان
HQmahdi 1,380,000 تومان
13RabbiT 1,327,971 تومان
psnTara 1,211,111 تومان
Hqmohammadjj 1,190,116 تومان
G1sahel 1,001,000 تومان