بازگشت
نام حامیمبلغ حمایتتاریخ حمایت
HADES LEADER10,000 تومان۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ۲۳:۱۱:۰۴
YourBoss10,000 تومان۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ۲۲:۲۰:۲۱
々PA͜͡SHA100,000 تومان۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ۲۲:۱۳:۳۳
javadpro710,000 تومان۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ۲۲:۰۹:۴۳
ARTkimia10,000 تومان۱۴۰۰/۰۳/۱۴ ۲۱:۱۵:۳۵
LantaNa15,000 تومان۱۴۰۰/۰۳/۱۲ ۲۲:۲۶:۳۲
DForceSHERY10,000 تومان۱۴۰۰/۰۳/۱۲ ۲۲:۱۵:۴۵
FDL Shervin10,000 تومان۱۴۰۰/۰۳/۰۹ ۱۹:۲۷:۵۶
LZ Fatiimah15,000 تومان۱۴۰۰/۰۳/۰۹ ۱۸:۳۳:۱۵
Amir25,000 تومان۱۴۰۰/۰۳/۰۹ ۰۰:۴۷:۰۹
spicyLuIZ ??20,000 تومان۱۴۰۰/۰۳/۰۸ ۲۳:۵۸:۵۵
Kookii10,000 تومان۱۴۰۰/۰۳/۰۸ ۲۲:۳۳:۳۴
LZ FaTiiMah15,000 تومان۱۴۰۰/۰۳/۰۸ ۲۲:۳۳:۰۴
S1 Hera10,000 تومان۱۴۰۰/۰۳/۰۸ ۲۲:۲۴:۴۹
S1 Hera10,000 تومان۱۴۰۰/۰۳/۰۸ ۲۲:۲۲:۴۰
Kookii20,000 تومان۱۴۰۰/۰۳/۰۸ ۲۲:۰۱:۵۲
Cougar15,000 تومان۱۴۰۰/۰۳/۰۸ ۰۲:۱۴:۰۸
L2k ELOISE22,222 تومان۱۴۰۰/۰۳/۰۸ ۰۱:۴۵:۳۴
AwsZahra50,000 تومان۱۴۰۰/۰۳/۰۸ ۰۱:۳۰:۰۶
KABOOS10,000 تومان۱۴۰۰/۰۳/۰۸ ۰۰:۴۷:۰۷
S1Mahyar20,000 تومان۱۴۰۰/۰۳/۰۶ ۲۱:۵۸:۳۷
NoRisk eSport50,000 تومان۱۴۰۰/۰۳/۰۵ ۲۲:۵۲:۴۹
NoRisk eSport25,000 تومان۱۴۰۰/۰۳/۰۵ ۲۱:۵۸:۰۰
UniquePARSA15,000 تومان۱۴۰۰/۰۳/۰۵ ۲۱:۰۶:۵۶
HQmohammadjj45,678 تومان۱۴۰۰/۰۳/۰۳ ۲۱:۵۸:۰۸
sasi_paydar30,000 تومان۱۴۰۰/۰۳/۰۱ ۲۱:۲۰:۵۸
LantaNa15,000 تومان۱۴۰۰/۰۳/۰۱ ۰۲:۰۴:۱۹
harpHORROR48,188 تومان۱۴۰۰/۰۳/۰۱ ۰۲:۰۰:۴۶
LantaNa20,000 تومان۱۴۰۰/۰۳/۰۱ ۰۱:۴۵:۳۹
ArashAnubis10,000 تومان۱۴۰۰/۰۳/۰۱ ۰۰:۳۷:۲۶
ArashAnubis10,000 تومان۱۴۰۰/۰۳/۰۱ ۰۰:۳۰:۵۳
ArashAnubis10,000 تومان۱۴۰۰/۰۳/۰۱ ۰۰:۲۲:۲۵
S1 Hera10,000 تومان۱۴۰۰/۰۲/۳۱ ۲۳:۴۹:۵۷
Hell Resort leader (hr)20,000 تومان۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ۲۳:۲۴:۲۰
ArashAnubis20,000 تومان۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ۲۲:۵۲:۲۶
ELAY10,000 تومان۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ۲۲:۳۰:۱۹
ArashAnubis10,000 تومان۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ۲۲:۰۴:۲۰
AwsKamiYar50,000 تومان۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ۰۰:۴۰:۴۰
S1Mahyar10,000 تومان۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ۰۰:۳۷:۴۴
HQ SOLI10,000 تومان۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ۰۰:۳۷:۲۵
S1 Hera20,000 تومان۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ۰۰:۳۲:۵۷
AwsKamiYar50,000 تومان۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ۰۰:۲۷:۵۴
HQ SOLI10,000 تومان۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ۰۰:۲۷:۰۳
AwsHelia20,000 تومان۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ۰۰:۲۲:۵۸
YasharJITER100,000 تومان۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ۰۰:۲۱:۵۰
unityAriii10,000 تومان۱۴۰۰/۰۲/۲۶ ۲۳:۰۵:۳۲
G1SHISHI110,000 تومان۱۴۰۰/۰۲/۲۵ ۲۳:۲۵:۰۸
MagOne30,000 تومان۱۴۰۰/۰۲/۲۵ ۲۳:۱۰:۲۱
FaTiiMah10,000 تومان۱۴۰۰/۰۲/۲۵ ۲۱:۵۶:۴۴
ARTKiMiA10,000 تومان۱۴۰۰/۰۲/۲۵ ۰۱:۳۹:۴۹

در لیست بالا 50 حمایت آخر نمایش داده شده است.

بازگشت به صفحه حمایت
حامیان برتر
پابجی پلاس 4,100,000 تومان
HQmohsen 3,800,000 تومان
amirrezakarimi 3,308,642 تومان
COLT 3,293,443 تومان
g1ShiShi 1,653,332 تومان
HQmahdi 1,380,000 تومان
13RabbiT 1,327,971 تومان
Hqmohammadjj 1,235,794 تومان
psnTara 1,211,111 تومان
G1sahel 1,001,000 تومان