بازگشت
نام حامیمبلغ حمایتتاریخ حمایت
Kaktos5,000 تومان۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ۱۸:۳۶:۱۳
ارشیا نامدارپور10,000 تومان۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ۱۸:۲۵:۱۰
ارشیا نامدارپور20,000 تومان۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ۱۷:۳۰:۱۹
محمد عرفان علی موسی نوبخت2,000 تومان۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ۲۳:۴۳:۳۸
sbc persia8,000 تومان۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ۲۱:۴۰:۳۴
حمید فتحی30,000 تومان۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ۲۱:۳۶:۵۲
yek adad Ronin20,000 تومان۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ۲۰:۱۰:۳۵
Sepi10,000 تومان۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۲۲:۰۲:۱۴
Juwp20,000 تومان۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۲۲:۰۱:۴۳
Juwp10,000 تومان۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۲۱:۵۸:۰۳
Juwp10,000 تومان۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۲۱:۴۴:۳۱
Ravi100,000 تومان۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۲۱:۱۹:۴۹
kiddeo20,000 تومان۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۲۱:۰۹:۲۰
Aryan30,000 تومان۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ۲۱:۱۴:۴۹
Aryan10,000 تومان۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ۲۱:۰۷:۲۴
Mamareza10,000 تومان۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ۱۸:۲۲:۴۵
Pro_golden14,352 تومان۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ۱۷:۵۲:۱۲
Saeed10,000 تومان۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ۱۷:۳۹:۳۳
ارشیا نامدارپور50,000 تومان۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ۱۷:۳۹:۲۰
Persianman250012,347 تومان۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ۰۰:۵۸:۰۸
Amir_inai50,000 تومان۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ۰۰:۴۷:۳۵
حمید فتحی120,000 تومان۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ۰۰:۳۹:۴۱
HE_TOXIN10,000 تومان۱۳۹۹/۱۲/۰۴ ۲۱:۰۷:۵۴
Persian_hero30,000 تومان۱۳۹۹/۱۲/۰۴ ۱۹:۳۳:۴۹
Alivague15,000 تومان۱۳۹۹/۱۲/۰۴ ۱۸:۴۵:۳۶
Mamareza5,000 تومان۱۳۹۹/۱۲/۰۴ ۱۸:۴۰:۳۶
Mamareza5,000 تومان۱۳۹۹/۱۲/۰۴ ۱۸:۳۲:۴۴
Mamareza5,000 تومان۱۳۹۹/۱۲/۰۴ ۱۸:۳۱:۱۳
hesam20,000 تومان۱۳۹۹/۱۱/۱۵ ۰۲:۴۸:۰۶
-5,000 تومان۱۳۹۹/۱۱/۱۵ ۰۲:۳۲:۱۰
Professor100,000 تومان۱۳۹۹/۱۱/۱۴ ۲۳:۱۱:۲۵
ali heisen5,000 تومان۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ۱۸:۳۸:۳۳
شایان100,000 تومان۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ۱۸:۲۵:۱۲
Amir10,000 تومان۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ۱۷:۵۵:۵۶
nima adl20,000 تومان۱۳۹۹/۱۰/۰۷ ۲۳:۳۸:۴۰
nima adl20,000 تومان۱۳۹۹/۱۰/۰۷ ۲۳:۳۵:۱۴
ali heisen4,321 تومان۱۳۹۹/۱۰/۰۷ ۲۳:۳۰:۲۵
-5,000 تومان۱۳۹۹/۱۰/۰۷ ۲۲:۰۴:۲۳
amirraste4,300 تومان۱۳۹۹/۱۰/۰۷ ۲۱:۲۰:۱۱
ali heisen3,000 تومان۱۳۹۹/۱۰/۰۷ ۲۱:۱۶:۰۲
leon13tv5,000 تومان۱۳۹۹/۱۰/۰۱ ۲۱:۴۸:۲۸
Juwp50,000 تومان۱۳۹۹/۰۹/۲۵ ۱۶:۱۳:۳۸
Unique Phoenix5,000 تومان۱۳۹۹/۰۹/۱۶ ۲۲:۱۶:۱۰
leon13tv5,000 تومان۱۳۹۹/۰۹/۱۶ ۲۲:۱۲:۵۰
-10,000 تومان۱۳۹۹/۰۹/۱۵ ۲۲:۲۳:۲۳
-100,000 تومان۱۳۹۹/۰۹/۱۵ ۲۲:۱۶:۵۱
Rayaaaaaa24,680 تومان۱۳۹۹/۰۹/۱۵ ۱۷:۴۷:۲۱
Mahdi_8TaG20,000 تومان۱۳۹۹/۰۹/۱۵ ۱۷:۲۹:۳۶
Sepi5,000 تومان۱۳۹۹/۰۹/۱۵ ۱۷:۲۵:۴۰
opp_______qqo20,000 تومان۱۳۹۹/۰۹/۱۵ ۱۷:۱۶:۲۲

در لیست بالا 50 حمایت آخر نمایش داده شده است.

بازگشت به صفحه حمایت